Deelnemende sportscholen/verenigingen aan de Friese Judo Kampioenschappen 4 april 2015

FMT Budo

Wyns

Van Hurck

Harlingen

Judo Edwin Steringa

Gorredijk

Judo Witmarsum

Pingjum

Kodokan

Gorredijk

Grou

Grou

KOKA

Sexbierum

Kollum

Kollum

De Leeuw

Leeuwarden

Oord

Ureterp

Kings

Burgum

Poelstra

Franeker

R. Postma

Drachten

Roelevink Sport

Oudehaske

Shape

Franeker

Wietse Hensema

Leeuwarden

De Splittinge

Oosterstreek

Top Judo Sneek

Sneek

Tori

Burgum

Véronique Akkermans

Wommels

Zuidwest-Friesland

Workum

 

Copyright © 2014 Stichting Friesland Judopromotie. Alle rechten voorbehouden.