Geschiedenis

In het begin van 1991 kwam bij een aantal judoka's van sportcentrum de Leeuw het idee om een toernooi te organiseren voor alleen Friese judoka's, met voor de 1e prijswinnaars in hun categorie, het Friese Kampioenschap.

Er werd een organisatiecomité gevormd, na veel voorbereiding werd op zaterdag 11 april 1992 in Franeker in de sporthal het eerste toernooi gehouden. Deze werd geopend door de toenmalige Locoburgemeester.

Aan dit eerste toernooi deden ca. 500 judoka's mee. De Friese Kampioenschappen bleek in een behoefte te voorzien, want de judoka's, judoverenigingen en de media reageerden enthousiast en vol lof.

 

Dit heeft het organisatiecomité gesterkt om er een vervolg aan te geven. Op enkele organisatorische kleinigheden na waren zij ook tevreden.

In de daaropvolgende toernooien groeide het aantal deelnemers boven de 500. Er werd van sporthal verhuisd naar de "TRIJE". Ook het organisatiecomité werd al in het begin veranderd in een echt bestuur. Er werd gekozen voor een stichtingsvorm met als naam: "STICHTING FRIESLAND JUDO PROMOTIE" met als insteek de judosport in Friesland te promoten en op een hoger niveau te krijgen.

 

Het 7de en 8de toernooi trokken meer dan 700 deelnemers, waardoor de gehele "TRIJE" in gebruik moest worden genomen.

Het bestuur kreeg steeds meer ervaring in de organisatie van het toernooi. Het toernooi kon ook mede door de in hoofdzaak uit Franeker komende sponsors plaatsvinden. Maar ook de vrijwillige medewerkers zijn onmisbaar bij zo'n groots opgezet toernooi. Zo zijn er minimaal 25 scheidsrechters nodig en 90 vrijwilligers voor aan de jurytafels, bediening en begeleiding. Meestal zijn dit vaders en/of moeders van de judoka's van Sportcentrum de Leeuw uit Leeuwarden en Franeker.

Vol goede moed bereidde het bestuur het 9de toernooi in 2000 op zaterdag 29 april voor. Maar in de eerste week van januari 2000 werd bekend dat op die datum Koninginnedag zou worden gevierd. Het bestuur stond toen voor het dilemma, houden of niet houden? Gezien de omvang en de grote belangen van het toernooi, moest helaas worden besloten het toernooi in 2000 te laten vervallen. In 2001 werd ook het 9de toernooi weer een groot succes met 700 deelnemers!

 

Vol verwachting werd uitgezien naar het 10de toernooi. Dit 2e lustrum werd gepland op zaterdag 30 maart 2002 in de "TRIJE" te Franeker. Maar ook nu weer kwam er een kink in de kabel, want er kon geen gebruik worden gemaakt van de "TRIJE", ondanks een schriftelijke bevestiging. Wij moesten wijken voor het jaarlijkse traditionele paashandbaltoernooi en er kon niet meer geschoven worden in de overvolle judo wedstrijdagenda.

Zodoende werd ons 10de toernooi in Leeuwarden gehouden, waar sporthal het "Kalverdijkje" beschikbaar was. Het was afwachten hoe dit toernooi zou verlopen. Ook nu waren er meer dan 650 deelnemers aangemeld en werd er wederom een beroep gedaan op ca. 125 vrijwilligers.

 

Ook in Leeuwarden bleek het toernooi een enorm succes! Daarom werd besloten om de volgende toernooien voorlopig in Leeuwarden te blijven houden. Het bleek echter moeilijk om de trouwe lokale sponsoren vanuit Franeker te blijven interesseren voor een toernooi in Leeuwarden. Lokale sponsoren in Leeuwarden waren moeilijk te vinden. Organisatorisch nadeel van de locatie sporthal Kalverdijkje was dat we het toernooi niet verder konden uitbouwen. We waren door de kleinere zaal t.o.v. de Trije genoodzaakt een limiet in het aantal deelnemers te hanteren. Tevens kon de publieke tribune niet voldoende worden gescheiden van de wedstrijdvloer wat soms een onrustig beeld in de zaal gaf. Toen halverwege 2005 bleek, dat het toernooi in 2006 niet op het met de Judo Bond Nederland afgesproken datum kon worden georganiseerd in het Kalverdijkje, werd besloten terug te keren naar De Trije te Franeker.

 

Zowel voor judoka´s, publiek als de organisatie bleek de terugkeer in 2006 naar De Trije in Franeker een groot succes. Heerlijk, die zee van ruimte in de wedstrijdhal en de afgescheiden tribune. De catering voor de scheidsrechters en de 125 vrijwilligers was ook prima verzorgd, met een eigen plek vlak bij de tatami´s (judomat). Voor de scheidsrechters was het hard werken; veel van hun collega´s hadden helaas verstek laten gaan. Een aandachtspunt voor de volgende keer.

De editie van 2007 was een jubileumjaar, de 15e keer! We hadden groots uitgepakt, de zaal was extra leuk aangekleed met grote parasols en een prachtig judo-spandoek, alle deelnemers kregen petjes met ons embleem en een herinneringsmedaille. Voor het eerst sinds lange tijd was er naast het Open Heren Senioren en Junioren, ook weer een Open Dames. De zaalaccomodatie voldoet nog steeds uitstekend en gelukkig was het aantal scheidsrechters weer ruim voldoende, we hadden geleerd van de vorige keer.

Ook in 2008 beleefden we weer een heerlijk toernooi in De Trije. Er verschenen iets minder deelnemers dan vorig jaar, o.a. vanwege gelijktijdige meetmomenten voor het EK (-17 en senioren) in Bremen en de finale mixed teams NK in St. Michielsgestel. Ondanks hun dubbele verplichtingen waren gelukkig echte toppers tóch verschenen; een bewonderenswaardige prestatie! Deze toppers zijn van mening dat ze aan hun stand verplicht zijn om op het FK te verschijnen, vanuit hun eigen eergevoel natuurlijk, maar ook omdat dit unieke fenomeen in Nederland van een puur provinciaal kampioenschap absoluut in stand moet worden gehouden, hulde! Net als in 2007 waren de scheidsrechters en ervaren vrijwilligers weer in ruime mate aanwezig, hetgeen zorgt voor een oase van rust tijdens het toernooi. Ook de EHBO beleefde een zeer rustige dag. De Open Klassen voor Dames en Heren junioren/senioren zorgden weer voor veel spektakel, evenals de vechtsportdemonstraties met knife fighting en dergelijke.

 

In 2009 liep alles als vanouds op rolletjes met wederom ruim 600 judoka's en een voltallig aanwezige groep scheidsrechters. De nieuwe regelgeving waarin de Koka van het strijdtoneel verdween was voor sommige tafelmedewerkers even wennen. De meeste gedoodverfde kampioenen konden hun faam waarmaken. Helaas ontbrak een aantal cracks, door blessureleed. Ook dit jaar in kleine mate "concurrentie" van een ander kampioenschap; het NK -15 jaar. Maar dit is natuurlijk zeer positieve concurrentie. Het is een teken dat het Friese judo steeds beter aansluiting vindt bij de nationele top.

 

In 2010 zijn we weer terug in Leeuwarden, bij de vernieuwde sporthallen Kalverdijkje. Sportschool De Leeuw had haar 50-jarig jubileum; dat moest natuurlijk in Leeuwarden worden gevierd. Een prachtig complex, dat Kalverdijkje, demonstraties en prijsuitreikingen in the spotlights, prachtig gezicht! Maar zorgen hadden we ook als organisatie: 2 ingangen, 2 sporthallen, de tribunes weer in de zaal met alle onrust en sluiproutes van dien. En dan ook nog 2 gast-sporten op visite: Jiu Jitsu en Karate. Uitermate geslaagd experiment, deze sporten verdienen het ook in de belangstelling te staan en volgens ons is dat goed gelukt.

"Wer werom yn Frentsjer" in 2011. Sporthal De Trije was verbouwd, hetgeen even wennen was voor met name de deurbewaking. Enkele looproutes waren veranderd doordat de kantine naar de andere kant van de hal was verplaatst. Maar wat een perfecte accomodatie is De Trije toch, heerlijk die zee aan ruimte en met een streng toegangsbeleid ontstaat een serene rust op de wedstrijdvloer. Ook dit jaar weer op kleine schaal een Jiu Jitsu toernooi. We lieten hen meeliften op onze organisatie en stelden 's middags 2 matten ter beschikking. In 2011 alleen een Open Klasse voor Heren Sr/Jr, er was onvoldoende belangstelling vanuit de Dames.

En weer terug naar de Leeuwarder Sporthal Kalverdijkje in 2012, verplicht uitgeweken vanwege een handbaltoernooi in De Trije/Franeker. De 20e editie was een geslaagd toernooi. Helaas op medisch gebied 1 zware blessure, een gebroken elleboog bij de heren-junioren vanwege niet-aftikken in een armklem. Voor de rest had de EHBO weinig spannende zaken gelukkig. Dit jaar geen combi met Jiu Jitsu, we hadden met ruim 500 deelnemers, verdeeld over 107 poules aan 8 matten voldoende. In de Open Klasse was er gelukkig ook vanuit de Dames weer voldoende belangstelling.

 

In 2013 waren de Friese Judo Kampioenschappen weer in Franeker. Sporthal De Trije stond weer garant voor een geslaagd toernooi. Wat een prachtige locatie is dit toch, zoveel ruimte! Dat helpt enorm om rust te brengen in de hectiek die zo'n dag met zich mee brengt. Helaas zakten we voor het eerst onder de 500 deelnemers, 467 om precies te zijn. Jammer, misschien gevolg van het tijdsbeeld, de economische crisis en hopelijk vinden we de draai weer naar boven. Aan de media-aandacht ontbrak het niet. De grote Friese dagbladen waren weer aanwezig en ook Omrop Fryslân TV maakte een prachtige rapportage! 

We keerden in 2014 weer terug naar Het Kalverdijke te Leeuwarden, zoals altijd weer een mooi toernooi dat vlot verliep.

We moesten in 2015 uitwijken voor een groot Korfbal toernooi dat tijdens het Paasweekend werd gehouden. BV Sport had voor ons de Rengershal in Leeuwarden beschikbaar. Een kleinschaliger complex. Aan de ene kant was het door de grote hoeveelheid heiten en memmen op de tribune soms krap. Aan de andere kant gaf het ook een levendig beeld. Het publiek gedroeg zich voorbeeldig en bleef keurig achter de afbakening. De wedstrijdruimte moet immers zoveel mogelijk rust behouden, en is alleen bestemd voor judoka's, scheidsrechters, coaches en medewerkers van de organisatie. Ook de pers mag uiteraard dicht bij de wedstrijdvloer. Het Friesch Dagblad pakte met dank aan judoverslaggever en -kenner Bram Buruma weer goed uit met een groot artikel dat veelzijdig ons toernooi belichtte. De Leeuwarder Courant plaatste een prachtige foto breeduit over 2 pagina's, 2 piepjonge judoka's, een heel mooi tafereel!

 

  • In 2016 weer terug op de oude stek: het Kalverdijkje. De Schieringenhal was helemaal verbouwd. Héérlijk, de tribune bovenin de zaal in plaats van uitschuiftribunes in de zaal. Dit leidt tot veel meer rust op de wedstrijdvloer. En de prijsuitreikingen konden door de vernieuwde technische installatie mooi in de spotlights plaatsvinden.

    Gelukkig zit het aantal deelnemers weer in de lift (450) en kwamen er ook weer meer toeschouwers hun kroost toejuichen. Al met al een prachtige dag, met veel belangstelling weer vanuit de media. Omrop Fryslân TV maakte een prachtige sfeerrapportage die dezelfde avond nog werd uitgezonden.

 

2017 in het Kalverdijkje was een jubileum-editie, de 25e keer al weer! Voor alle deelnemers was er een extra aandenken in de vorm van een bidon voorzien van opdruk voor het 25-jarig bestaan.

Ongeveer 25 JBN-scheidsrechters zorgden er voor dat alles verliep volgens de nieuwe judoregels die in 2017 van kracht werden. Geen yugo meer, onbeperkt aantal waza-ari’s, Golden Score enz., tal van nieuwe zaken waar ook onze tafelmedewerkers mee te maken kregen.

 Door Miranda Wolfslag en Richard Smit, beiden topjudoka’s op (inter)nationaal niveau, werd een clinic verzorgd voor basisschoolleerlingen. Jelte de Leeuw had dit project in het kader van zijn afstudeeropdracht voor de ALO georganiseerd met medewerking van BV Sport en MobieZ. Ongeveer 20 jongens en meisjes hebben een prachtige sportervaring er bij gekregen. Hopelijk hebben ze de smaak te pakken gekregen en sluiten ze zich aan bij een judoclub.

Wethouder Andries Ekhart van Gemeente Leeuwarden / Sportzaken verzorgde de prijsuitreiking en had het duidelijk naar de zin. De wereld bleek klein, hij ontmoette talloze bekenden, waaronder de moeder van de Open Klasse-winaar Maarten van Ark, een oud-leerling van hem uit de lang vervlogen tijd toen hij nog docent was!

 

Met iets meer dan 400 deelnemers ondanks het Paasweekeinde was ook 2018 weer een groot succes! Opvallende zaken waren het positieve, technisch sterke judo en ook de enorm grote deelname aan de Open Klasse Heren (15!). Door een groot internationaal Korfbaltoernooi in het Kalverdijkje moesten we net als in 2015 uitwijken naar de Rengershal. Beetje krap met al die toeschouwers maar verder alleen maar positieve zaken te melden. De Open Klasse, gelukkig met ook  een Damesversie weer, leverde met overtuigend judo 2 prachtige kampioenen op: Demi Adely en Gert Rabe.
Voor het eerst dit jaar ook een splitsing in wedstrijd- en recreatief niveau bij de oudere jeugd. Dus ook voor recreanten wat meer kans op een titel.
 

Ook de 27e keer in 2019 was weer een prachtig judofeest! Zo’n 370 judoka’s in verschillende leeftijdscategorieën, gewichtsklassen en niveaus streden voor de ruim 50 te verdelen titels Fries Kampioen 2019.

Verschillende officials lieten hun waardering weer blijken over de soepele organisatie en het bijzondere, gemoedelijke karakter van dit toernooi. Letterlijk “dit moeten jullie echt behouden, zoals het er hier aan toe gaat maak ik nergens anders mee. Geweldig de sfeer in de zaal, hoe vriendschappelijk jullie met elkaar om gaan”.

Het viel veel mensen op hoe rustig het allemaal leek. Oké, iets minder deelnemers, maar ook de accommodatie van de Schieringenhal/Kalverdijkje speelt hierin een grote rol.

De kampioenen kregen deze keer voor het eerst een fraaie geborduurde badge met daarop -Fries Kampioen 2019- om die met trots op hun judopak te dragen. Voor iedereen een prachtige motivatie om vooral lekker te blijven sporten en volgend jaar (weer) zo’n badge te bemachtigen.

De EHBO had een rustige dag, een enkel pleistertje was voldoende om verder zonder kleerscheuren de dag door te komen.

Demi Adely, kersvers Nederlands Kampioene in de leeftijdscategorie tot 18 jaar, werd voor het behalen van haar nationale titel door de Cees Roest, bestuurslid JBN Noord Nederland, officieel gepromoveerd tot 1e dan. Als Fries topjudoka doet zij ook internationaal mee aan wedstrijden. Voor de jongere jeugd natuurlijk een enorme stimulans dit van dichtbij mee te maken.

Het hoogtepunt van de dag was zoals gebruikelijk de Open Klasse. Bij de Dames won Daphne de Jong. Bij de heren moest Hessel Nicolai (net Nederlands Kampioen-18) in de finale zijn meerdere erkennen in een sterke Ronald Roberti die hem met een mooie offerworp in een ipon gooide.

 

Het succes van onze toernooien is gebaseerd op een aantal zaken:

  • de grootte van de opgezette toernooien (voor de jonge jeugd is het een enorme ervaring aan zoiets groots mee te doen),
  • de gemoedelijke sfeer waarbij de jeugd centraal staat (we streven naar een poule-indeling met zo gelijkwaardig mogelijke judoka's).
  • de winnaars in hun categorie krijgen de titel FRIES KAMPIOEN!
  • alle deelnemers krijgen een herinnering, ook de niet-prijswinnaars
  • en last but not least...ieder jaar weer een fantastische groep scheidsrechters en vrijwilligers!!

Sponsoren FK2019

Naamloos-3

onbekend 1 

aname

logo sleutelspecialist-1

unnamed-3kopie

Mouni Falafel V1

logo rood wit grijze 3619C

Expert Tromp logo2012.JPG

 

logo ah

 Mei Wah blauw 1

pietbloemen

Aqua Marina

Bloedbank

Logo de Leeuw

 

 

 

 

 

We hebben één gast en geen leden online

Copyright © 2014 Stichting Friesland Judopromotie. Alle rechten voorbehouden.